Podcast #hloupějšítonebude

Podcast pro Vás tvoří Eliška Zimová a David Strejc. Oba jsou odborníky v oboru IT a uznávanými konzultanty. S nimi máte možnost opravdu změnit své podnikání k růstu. 

HLOUPĚJŠÍ TO NEBUDE | AI

V dalším díle podcastu “Hloupější to nebude” se Eliška Zimová a David Strejc věnují tématu “Nový nástroj vs. rutina: Jak přijmout změnu v podobě AI”. Tento díl se zaměřuje na to, jak technologie umělé inteligence přináší inovace do našich každodenních životů a jak se můžeme vyrovnat s výzvami spojenými s přechodem od tradičních metod k novým AI řešením.

HLOUPĚJŠÍ TO NEBUDE | AI

V nejnovějším díle podcastu “Hloupější to nebude” se Eliška Zimová a David Strejc zaměřují na důležité téma role umělé inteligence v našich životech. Diskutují o tom, jak je AI často vnímána jako všemocná síla, která může vyřešit všechny problémy, ale ve skutečnosti je to stále jen nástroj, který má své limity a omezení.

HLOUPĚJŠÍ TO NEBUDE | AI

V novém díle podcastu “Hloupější to nebude” se Eliška Zimová a David Strejc věnují aktuálním událostem a novinkám ze světa umělé inteligence. Hlavním tématem jejich diskuse je otázka, zda je pro zajištění bezpečného a prospěšného vývoje AI dostačující stanovit pravidla, nebo zda je nezbytné vštípit těmto systémům základní lidské hodnoty.

HLOUPĚJŠÍ TO NEBUDE | AI

V tomto díle podcastu “Hloupější to nebude” se Eliška Zimová a David Strejc pouštějí do velkolepé diskuse o budoucnosti umělé inteligence a jejím potenciálu vzkvétat nejen na Zemi, ale i ve vesmíru. S ohledem na stále rychlejší pokroky v oblasti umělé obecné inteligence (AGI) se zamýšlejí nad tím, jak by tato technologie mohla přetvořit naše chápání vesmíru a naše místo v něm.

HLOUPĚJŠÍ TO NEBUDE | AI

V nejnovějším díle podcastu “Hloupější to nebude” se Eliška Zimová a David Strejc zaměřují na kontroverzní téma využívání umělé inteligence ve školách. Zkoumají skeptický postoj mnoha učitelů k této technologii a poukazují na potenciální rizika spojená s jejím zaváděním do výuky.