Eliška Zimová

Elišku vystihuje, že je příliš chytrá pro své vlastní dobro, příliš renesanční, na to, aby ji mohly vystihnout jednoduché škatulky a příliš nepřehlédnutelná přes svůj malý vzrůst.

Ostatně, kolik znáte lidí, kteří s diplomem ze sochařiny úspěšně vedou IT projekty, konzultují digitální transformace značek a po večerech pro zábavu buď pomáhají produkčně koordinovat ochotnické divadlo nebo řeší otevřené problémy teoretické informatiky?

Eliška je nekonečně zvědavý multi-disciplinární samouk s pestrou paletou pracovních zkušeností, ze kterých si odnesla rozmanitou směs kompetencí. Díky otci, který se pohyboval v prostředí lidskoprávních organizací, si navnímala přemýšlení nad eticko-společenskými problémy. Studium sochařiny přineslo přehled v humanitních vědách, respekt k řemeslu, trpělivost, systematičnost v postupu řešení jakéhokoli problému a důraz na detail ve zvoleném řešení. Zkušenost z gastro/hospitality prostředí z pozice provozní ředitelky doplnila zkušenosti s nastavování procesů, vedením větších týmů a krizového managementu. Další působiště, jako byly environmentalní startup MIWA, přední nábytkářská firma Ton nebo butiková marketingová agentura NMDS, pak Elišce daly možnost přibrat kompetence technické, marketingové a certifikační a prohloubit své zaměření na vedení týmů a projektů a optimalizaci firemních procesů.