Co je to AI agent?

Agent je počítačový program, který umí samostatně přemýšlet a jednat. Funguje trochu jako člověk – vnímá, co se děje kolem něj, a na základě toho se rozhoduje, co udělá.

Agenti v AI mají několik důležitých vlastností:

1

Samostatnost

Agenti nepotřebují, aby jim člověk neustále říkal, co mají dělat. Umí se rozhodovat sami.

2

Přizpůsobivost

Agenti dokážou reagovat na změny. Když se něco změní, přizpůsobí tomu své chování.

3

Aktivita

Agenti nečekají, až jim někdo něco přikáže. Sami od sebe se snaží plnit své úkoly.

4

Komunikace

Pokročilí agenti umí komunikovat s lidmi i s jinými agenty. Dokážou spolupracovat nebo soutěžit.

5

Učenlivost

Mnoho agentů se dokáže učit z vlastních zkušeností. Čím více toho zažijí, tím jsou chytřejší.

Agenti mohou být různě složití a specializovaní. Někteří jsou jednoduší a zvládnou jen pár věcí, jiní jsou velmi komplexní a dokážou řešit složité problémy. Mohou existovat v počítačích (jako softwarové programy nebo chatboti) nebo ve fyzickém světě (jako roboti nebo chytrá auta).

Hlavním cílem agentů je dělat správná rozhodnutí – vybírat akce, které povedou k nejlepším výsledkům. K tomu používají různé techniky, jako je hledání řešení, plánování, učení se z dat a porozumění lidské řeči.

S tím, jak jsou agenti stále chytřejší a samostatnější, dokážou automatizovat a zjednodušit mnoho úkolů. Ale je také důležité dávat pozor na etické a bezpečnostní otázky, které s tím souvisí.